ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 7/12