Καθώς ξεκινά η καινούργια χρονιά θέλουμε πρώτα απ’ όλα να αποχαιρετίσουμε τους αποφοίτους μας, που παρά τις τόσο αντίξοες συνθήκες πέρασαν τις διπλωματικές τους εξετάσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα (7 Άριστα και 4 Λίαν Καλώς) αλλά και να καλωσορίσουμε τους πρωτοετείς μας!

Καλές σπουδές σε όλους!