ΒΟΥΛΑ ΜΩΡΑΓΕΜΟΥ

Στενή συνεργάτης της Ραλλούς Μάνου από το 1961 όπου αποφοίτησε
από την Επαγγελματική Σχολή, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και η μακρόχρονη καλλιτεχνική σταδιοδρομία της, αρχικά σαν δασκάλα της σχολής και χορεύτριας του Ελληνικού Χοροδράματος, για να κορυφωθεί με τους πρώτους ρόλους του ρεπερτορίου του αλλά και τη χορογραφία.
Ως Χορογράφος συνεργάστηκε με πολλά θεατρικά σχήματα, χορογραφώντας όλα τα είδη του θεάτρου.
Το 1966 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Ερασιτεχνικής Σχολής και μετά
το θάνατο της Ραλλούς Μάνου διατηρεί ως σχολάρχης πλέον τη γενική διεύθυνση τόσο της Ερασιτεχνικής όσο και της Επαγγελματικής σχολής
την οποία και ανέδειξε σε μια μοναδική στο είδος της Επαγγελματική Σχολή συνδυάζοντας την ποιότητα με την πρωτοπωρία. 

​Λίγες σκέψεις...

Με την εύνοια της τύχης έζησα και εργάστηκα για πολλά χρόνια δίπλα στη Ραλλού Μάνου. Της οφείλω πολλά, ίσως και τα πάντα. Υπήρξε μια γυναίκα που σκοπός της ζωής της - σωστότερα το πάθος της - ήταν η αναζήτηση της πρωτοπορίας στη Χορευτική τέχνη. Αναζήτηση την οποία καλλιέργησε με βαθιά μόρφωση, τεράστια αντοχή, αδάμαστη ενεργητικότητα, ανιδιο­τελή προσφορά προς τους ανθρώπους της μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και την παράδοσή της. Ολα αυτά τα στοιχεία που ενσω­μάτωσε στο έργο της αποτέλεσαν για μένα αέναη στάση ζωής και δώρο Θεού. Αισθάνομαι περήφανη που συνεχίζω είκοσι χρόνια μετά το θάνατό της το δικό της έργο. Αφού ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου τους συνεργάτες και το προσωπικό της Σχολής Χορού Ραλλού Μάνου, θα θυμηθώ τα λόγια της: "κείθε να βρεθούν νέα που να μας φθάσουν στον ενθουσιασμό και να μας ξεπεράσσουν στο αποτέλεσμα".

Στο χρέος μας να γνωρίσουμε το έργο της και να θυμόμαστέ το παράδειγμά της.

ΒΟΥΛΑ ΜΩΡΑΓΕΜΟΥ