ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα του επαγγελματικού τμήματος είναι ετήσια και διαμορφώνονται ως εξής για το 2021-2022:
 

Α’ έτος: € 3100

Β’ έτος: € 3300

Γ’ έτος: € 3400


Οι δόσεις και ο τρόπος πληρωμής ορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση.

Τα δίδακτρα των υπόλοιπων τμημάτων 

διαμορφώνονται ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολουθούν οι μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες: