ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η φοίτηση στο επαγγελματικό τμήμα είναι τριετής, καθημερινή και υποχρεωτική. 

Οι σπουδαστές εισάγονται ύστερα από εξετάσεις που διεξάγονται κάθε Σεπτέμβρη ενώπιον επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις κατατίθεται αίτηση στην Υπηρεσία του Υπουργείου από την ημέρα της προκήρυξής τους έως τις 15/7 κάθε έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το απολυτήριο Λυκείου.

Το πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπουργείου και περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Κλασικό Μπαλέτο

Σύγχρονος Χορός

Ρυθμική

Μεθοδολογία και Διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου Χορού

Μουσική

Παραδοσιακοί Χοροί

Κάρακτερ & Ιστορικοί Χοροί

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Αυτοσχεδιασμός

Χορογραφία

Ιστορία Χορού

Ανατομία 

Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, οι σπουδαστές παίρνουν μέρος στις διπλωματικές εξετάσεις του Υπουργείου και εφόσον επιτύχουν, αποκτούν Δίπλωμα Καθηγητή χορού.