ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

19:00-20:00

ΚΛΑΣΙΚΟ Γ΄

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΤΙΖΑ

20:30-22:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

19:00-20:30
ΜΠΑΛΕΤΟ

ΕΦΗΒΙΚΟ

ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

20:30-21:30
 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

19:00-20:00

ΚΛΑΣΙΚΟ Γ΄

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΤΙΖΑ

20:30-22:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00-20:30
ΜΠΑΛΕΤΟ

ΕΦΗΒΙΚΟ

ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

20:30-22:00
 
ΜΠΑΛΕΤΟ

ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

18:00-19:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ