ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

19:30-21:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ


18:30-20:00
ΜΠΑΛΕΤΟ

ΕΦΗΒΙΚΟ
ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
 

ΠΕΜΠΤΗ

19:30-21:00
ΜΠΑΛΕΤΟ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


18:30-20:00
ΜΠΑΛΕΤΟ

ΕΦΗΒΙΚΟ
ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ


20:00-21:30
 
ΜΠΑΛΕΤΟ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

19:00-20:30
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ