Η Σχολή Χορού Ραλλού Μάνου

 ιδρύθηκε το 1941 από την Ραλλού Μάνου με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και γενικά, την προαγωγή του χορού στην Ελλάδα.