ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

18:00-19:00
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ

19:00-20:30

ΜΠΑΛΕΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ

ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

20:30-21:30

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:30-18:30

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ

19:00-20:30

ΜΠΑΛΕΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ

ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-19:30

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ (8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ