ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

17:30-18:30

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΤΙΖΑ


18:30-19:30

ΜΠΑΛΕΤΟ Α' Β'

ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

19:30-20:30
  ΜΠΑΛΕΤΟ Γ΄Δ'

ΙΟΛΗ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

18:00-19:00
ΠΑΙΔΙΚΟ HIP-HOP

ΕΥΑ ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

17:30-18:30

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΤΙΖΑ

18:30-19:30

 ΜΠΑΛΕΤΟ Α' Β'

ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 
19:30-20:30
  ΜΠΑΛΕΤΟ Γ΄ Δ'

ΙΟΛΗ 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-19:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ (8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00-20:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ (8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

© 2016 by Handymen.