ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

17:30-18:30
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ

 

17:30-18:30

ΜΠΑΛΕΤΟ

Α΄-Β΄

ΑΙΓΛΗ ΣΑΡΛΑΝΗ

18:30-19:30

ΜΠΑΛΕΤΟ

Γ΄

ΑΙΓΛΗ ΣΑΡΛΑΝΗ

17:30-18:30
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

ΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ

 

20:00-21:00

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

17:30-18:30

ΜΠΑΛΕΤΟ

Α΄-Β΄

ΑΙΓΛΗ ΣΑΡΛΑΝΗ

18:30-19:30

ΜΠΑΛΕΤΟ

Γ΄

ΑΙΓΛΗ ΣΑΡΛΑΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-19:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ