Το Πέρασμα των 77 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής…
Το Πέρασμα της ιδρύτριάς της, Ραλλούς Μάνου, στην αιωνιότητα…
Το Πέρασμα της πνευματικής της κληρονομιάς σε Εμάς, τους τότε νέους, και από εμάς στους Τωρινούς…
Το Πέρασμα από το ένα είδος Χορού στο άλλο, που όλα τα είδη του τα υπηρετούμε και τα καλλιεργούμε με την ίδια αφοσίωση, πίστη, πείσμα, εμμονή στη λεπτομέρεια για το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα…
Το Πέρασμα από το Παρόν στο Μέλλον, που ευχόμαστε, να είναι αέναο…
Η Ραλλού Μάνου είναι για μας η μεγάλη απούσα, αλλά συγχρόνως και τόσο παρούσα…
Γι’ αυτό και…
Το Πέρασμα της Μνήμης, από τη θητεία μας κοντά της, σε μια ζωντανή, γεμάτη προσφορά προς τους ταλαντούχους νέους, που επιζητούν να ακολουθήσουν την Τέχνη της Τερψιχόρης, ελπιδοφόρα, δημιουργική, απαιτητική, πολλές φορές δύσκολη, αλλά πάντα γόνιμη πραγματικότητα!


Βούλα Μωραγέμου
Γενική Διευθύντρια

Poster.jpg