ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00-19:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΤΣΕΛΗ 
 
19:30-21:00
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
 
 

ΤΡΙΤΗ

18:00-19:30
  ΜΠΑΛΕΤΟ 
ΑΡΕΤΗ ΠΑΛΟΥΚΗ


 
 
19:30-21:00
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

18:00-19:30
  ΜΠΑΛΕΤΟ 
ΑΡΕΤΗ ΠΑΛΟΥΚΗ


 

19:30-21:00
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-19:30 
MODERN 
ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΟΥ
 
 19:30-21:00
ΜΠΑΛΕΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΒΑΣΩ ΛΥΡΑΚΗ

18:00-19:30
ΜΠΑΛΕΤΟ
ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΤΣΕΛΗ 
 
19:30-21:00

 ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ