ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:30-19:00

ΜΠΑΛΕΤΟ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΤΙΖΑ
 

19:00-20:30
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΙΟΛΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

20:30-22:00

ΚΛΑΣΙΚΟ

ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΛΙΝΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ

18:00-19:30
  ΜΠΑΛΕΤΟ 
ΑΡΕΤΗ ΠΑΛΟΥΚΗ


 

 

19:00-21:00
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

18:00-19:30
  ΜΠΑΛΕΤΟ 
ΑΡΕΤΗ ΠΑΛΟΥΚΗ


 

19:30-21:00
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-19:30 

TEXNIKH GRAHAM 

ΙΡΙΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗ

 

 

 

19:30-21:00

ΜΠΑΛΕΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΒΑΣΩ ΛΥΡΑΚΗ

17:30-19:00

ΜΠΑΛΕΤΟ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΤΙΖΑ

 

19:00-20:30
 ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΙΟΛΗ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ